Priorytety w zakresie energii na okres do roku 2020 i później Polityka energetycznaPriorytety w zakresie energii na okres do roku 2020 i później 

F. S. Wagner  Cele związane z polityką energetyczną w Unii Europejskiej są bardzo jasne. Osiągnąć je będzie można tylko wtedy, kiedy przygotowana będzie specjalna infrastruktura energetyczna, która jest niezbędna. Konieczne są ramy prawne, które ułatwią wprowadzenie nowego systemu. Trzeba zając się priorytetami, ale i również poprzednimi ustaleniami. Musi być spójność w działaniach.

Polityka energetyczna - prąd

Polityka energetyczna – prąd

Celem jest dystrybucja energii poprzez sieci, a także skuteczne przesyłanie gazu oraz zlikwidowanie wysp energetycznych. Elementem, który budzi obawy, to problem autoryzacji licencji i pozwoleń. Jest to niezwykle złożony problem wśród wszystkich państw członkowskich i stanowi on kluczową kwestię. Początkowe finansowanie będzie prywatne – płaci konsument, ale później będzie finansowanie państwowe.

R. M. Teresa Trzeba położyć kres wyspom energetycznym. Istnieje brak koordynacji nad wizją europejską. Finansowanie infrastruktury musi być zależne od warunków finansowych. Środki powinny być zwiększone. Powinny powstać priorytetowe projekty.

A. K. Karinŝ 1Budowa infrastruktury powinna być wspólnym projektem. Niektóre projekty będą przynosiły zyski, lecz są jeszcze inne projekty, które będą potrzebowały pieniędzy publicznych.

Y. Jadot Konieczne jest wspieranie infrastruktury energetycznej na terenie UE. Musza powstać super sieci do wykorzystania potencjału farm wiatrowych. Niezbędne są połączenia gazowe wschód zachód. Priorytetowo traktowane powinny być kwestie oszczędności energetycznej i ich promocja.

A-I. Valean Jeśli mowa o inwestycjach na infrastrukturę to trzeba się patrzeć na rok 2050. Koncentrować należy się na tańszych projektach, gdzie wartość dodana będzie widoczna o wiele szybciej.

 Z. Balčytis  Planowanie musi być jasne, a komisja powinna koordynować działania projektów. Ważne jest także podkreślenie źródeł energii w przyszłej polityce energetycznej. Warto skalkulować koszty związane z energetyką jądrową.

B. Marcinkiewicz Zabrakło korytarzy LNG w całej Unii Europejskiej, a będą one miały szczególne znaczenie. Brakuje nośników przechowania energii.

M. Carvalho W szczególnej sytuacji znajdują się peryferia oddalone od sieci, tzw. wyspy energetyczne. Trzeba te regiony uwzględnić, by móc zmniejszyć różnice.