Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) polityka energetycznaA. Pototschnig: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

PE reprezentuje obywateli Europy. Reforma sektora i stworzenie jednolitego rynku energii robione jest na rzecz konsumentów. PE jest najlepszym sojusznikiem koncepcji energetycznej – pakietu energetycznego.

Postępy w tworzeniu Agencji: Zarząd administracyjny został utworzony i obecnie tworzymy samą agencję. Odbywa się rekrutacja pracowników – 42 osoby + max. 10 ekspertów krajowych. Proces rekrutacji rdzenia zespołu już się rozpoczął. Te osoby będą zaangażowane w organizowanie dalszej rekrutacji i siedziby w Ljubljanie. Rząd Słowenii i KE poszukują właściwego miejsca na zorganizowanie miejsca dla Agencji. Ostateczny wybór siedziby odbędzie się w sierpniu. Działania operacyjne rozpoczną się w Brukseli, a potem zostaną przeniesione do Lubliany. Będzie to pierwsza instytucja wspólnotowa, która będzie się tam mieścić.

Omówienie zadań Agencji – priorytety:

  • wewnętrzne – rekrutacja kompetentnych, dobrych pracowników i zapewnienie im odpowiednich warunków i atmosfery pracy; stworzenie Rady Odwoławczej gwarantującej możliwość odwołania się od decyzji Agencji; zorganizowanie prac w Lublianie po wstępnym okresie w Brukseli
  • zewnętrzne – utworzenie wewnętrznego rynku energii; stworzenie 10-letnich planów rozwoju sieci; statuty członkowskie; Wizja jak powinna funkcjonować Agencja powinna się skoncentrować na regulacji, w ramach dostępnej polityki. Przyczyni się również do tworzenia polityki poprzez przekazywanie swoich opinii Radzie, KE i PE. Zapewni również doradztwo techniczne by tworzyć wspólny rynek energii.

Podimata: problem bezpieczeństwa dostaw energii, konkurencyjności i zrównoważenia gospodarki energia odgrywa ogromną rolę. Konsumenci powinni być sednem programów, tymczasem ze względu na obecną politykę cenową rynek energii nie wygląda bardzo przyjaźnie dla konsumentów.