Wizyta Philippe’a Lowe’a, Dyrektora Generalnego DG ENER, celem przedstawienia nowo powstałej DG ds. Energii Komisji Europejskiej polityka energetycznaWizyta Philippe’a Lowe’a, Dyrektora Generalnego DG ENER, celem przedstawienia nowo powstałej DG ds. Energii Komisji Europejskiej

Zmiany w organizacji jak stworzenie dyrekcji strategicznej oraz powołanie jednostki strategicznej łączącej tendencje w polityce energetycznej. Aby stworzyć dobrą wewnętrzną politykę energetyczną należy najpierw wypracować dobrą politykę energetyczną zewnętrzną. Trzeba inwestować w technologie, w innowacyjność technologiczną. DG ENER będzie odpowiedzialny za budżet w tym zakresie. W tym roku można się spodziewać dyrektywy na temat odpadów jądrowych. UE jest wiodącą siłą na świecie, jeśli chodzi o tworzenie standardów dotyczących energii jądrowej.

Komisja mocno popiera rurociąg NABUCCO, zapewnia nam to dywersyfikacje dostaw. Celem jest, aby dostarczać gaz do punktu, z którego będzie on dalej sprzedawany detalicznie. Komisja już udzieliła wsparcie dla NABUCCO i DG ENER będzie ten projekt również popierać.

Kopenhaga – brak porozumienia w sprawie handlu emisjami. Istnieje potrzeba dalszej redukcji emisji, rzędu 30%. Myślimy o tym, co zrobić, aby ten cel osiągnąć. Nie możemy się wahać tylko, dlatego, że zabrakło dynamiki z powodu braku porozumienia w Kopenhadze. Współpracę z DG TRANSPORT można określić, jako bardzo bliską. Np. w kwestii 3/4samochodów napędzanych energią elektryczną trzeba się wspólnie zastanowić nad skutkami tej niskoemisyjnej elektryczności. Musimy też wspólnie opracować potrzebną infrastrukturę. W kwestii wydajności energetycznej trzeba pomyśleć nad konkretnym planowaniem, gdyż jest to obszar niewystarczająco wykorzystywany, a w Europie mamy możliwość zwiększania wydajności energetycznej. Już teraz małe przedsiębiorstwa osiągają coraz większe zyski dzięki nowym rozwiązaniom energetycznym.