Krótkie wysłuchanie nt. współpracy i stosunków zewnętrznych w zakresie energetyki – Komisarz G. Oetinger cz.II polityka energetycznaZ. Balcytis: Zaczynamy tworzyć jednolity rynek energii. Sieci krajów bałtyckich mają być zintegrowane. Dużo uwagi jest poświęcane programowi budowy elektrowni atomowych. Nie mamy informacji jakie będą koszty składowania zużytego paliwa, wyłączenia tych elektrowni z użytkowania za 50-60 lat.

Y. Jadot: Import ropy pochłania 1 mld € rocznie. Musi być spójność pomiędzy poszczególnymi porozumieniami. Jakie są perspektywy eksportowe?

J. Creutzmann: Jakie są szanse na finansowanie nowych projektów związanych z energetyką?

N. Tzavela: Centralne zarządzanie rynkiem energii wzmacnia nas wszystkich. Czy wewnętrzna polityka energetyczna będzie monitorowana i czy będzie pod wpływem zewnętrznej polityki energetycznej? Energia potrzebuje stabilności i przewidywalności. Tworzymy zamknięty klub energetyczny UE. Należy stworzyć też silny klub producentów (dostawców) energii w UE. Brak jest wydajnego skutecznego rynku gazu ziemnego w UE.

Komisarz: Zewnętrzna polityka energetyczna przede wszystkim dotyczy państw dostawców, ale także państw trzecich. Gdy Europa będzie omawiać propozycje wspólnego rynku z Chinami 27 razy to mamy mniejszy autorytet niż gdy z Pekinem rozmawia UE. Amerykanie są zainteresowani wspólnym działaniem z UE. Polityka zagraniczna dotyczy nie tylko tych państw, w których są wytwarzane ropa czy gaz, ale także państw, z którymi mamy wspólne działania rynkowe i badania naukowe. Ropa z Iranu to 5% europejskiego zużycia ropy. Chcemy działać w takim kierunku, żeby każde państwo UE otrzymało konieczną ilość surowca. Przeprowadzimy badania (stres-testy) dotyczące wykorzystania energii atomowej, które dadzą wyniki kto jest za, a kto przeciwny energii z elektrowni atomowych. Efektywność energetyczna, zmniejszanie emisji i energia odnawialna to najważniejsze punkty programu, który ma mieć wpływ na rynki UE. Omawiamy obowiązujące cele zakładane na rok 2030. Interesujący jest temat inwestycji europejskich przedsiębiorstw energetycznych w energię słoneczną w Tunezji i Algierii. Staramy się wspierać powstanie państw prawa w krajach – dostawcach energii np. w rejonie Morza Kaspijskiego i brać pod uwagę te państwa, a nie Iran. Planujemy finansowanie infrastruktury przesyłowej i magazynowania energii poprzez programy strukturalne – connecting Europe.