Krótkie wysłuchanie nt. współpracy i stosunków zewnętrznych w zakresie energetyki – Komisarz G. Oetinger cz.IV polityka energetycznaM. Carvalho: Jaka jest rola terminali gazowych LMG w bezpieczeństwie dostaw? Należy poruszyć temat nowoodkrytych złóż w Brazylii (oraz obszaru Południowego Atlantyku) i ich wpływu na bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw w UE. Trzeba także zwrócić uwagę na prowadzenie wspólnych badań i rozwijanie technologii z krajami takimi jak Japonia i USA oraz gospodarkami wschodzącymi.

L. Kolarska-Bobińska: Projekt Nabucco nie będzie zrealizowany gdyż główna firma niemiecka wycofuje się z niego. Trzeba realizować programy, a nie tylko się im przyglądać.

E. Herczog: Trzeba zapewnić bezpieczeństwo dostaw i należy stosować nowe rozwiązania w tym kierunku. Należy stworzyć definicję, co będzie faktycznie wartością dodaną gdy będziemy działać wspólnie w temacie polityki energetycznej. Koncentrujemy się na wschodzie Europy bo tam są złoża gazu, a powinniśmy działać we wszystkich kierunkach, aby uzyskać zasoby energii i pozyskać nowych partnerów.

N. Tzavela: Niektóre państwa mogą zawsze narzucić embargo innym państwom w temacie energii bo są w stanie zabezpieczyć swoje potrzeby energii. Europa nie jest w stanie zapewnić sobie dostaw energii. Europa wschodnia i środkowa nie mają żadnych innych dostawców energii poza Rosją, a ta energia jest konieczna dla życia obywateli tych krajów. Tej energii nie możemy powiązać za stosunkami międzynarodowymi. Obecnie Grecja jest w trudnej sytuacji, gdyż rafinerie w tym państwie są przystosowane do przetwarzania tylko Irańskiej ropy.

Y. Couchet: Podaż nafty nie nadąża za popytem. Gaz naturalny mógłby być etapem przejściowym pomiędzy mixem-energetycznym, a przyszłymi odnawialnymi źródłami energii. Warto inwestować w rynek gazowy, ale niesie ze sobą problemy gdyż zasoby gazu też się obniżą i należy traktować to jako etap tymczasowy. Może należy wykorzystać rezerwy UE by nie było spadku podaży gazu na rynku.