Nawiązanie współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: podejście strategiczne dotyczące pewnych, trwałych i konkurencyjnych dostaw energii cz.IV polityka energetycznaA.Vidal-Quadras: Propozycja Komisji wzmocni wymiar zewnętrzny wspólnotowej polityki energetycznej. Unia Europejska musi mówić jednym głosem, aby bronić swoich interesów w kwestii negocjacji dwustronnych z partnerami zewnętrznymi. Pomimo tego, że Unia Europejska jest największym importerem energii na świecie, ciągle występują jeszcze duże dysproporcje w poziomie rozwoju poszczególnych rynków energetycznych. Niezbędne są dalsze inwestycje w infrastrukturę już istniejącą oraz budowa połączeń wzajemnych pomiędzy poszczególnymi krajami. Ważnym problemem jest dywersyfikacja źródeł dostaw energii poprzez np. rozbudowę terminali gazu płynnego.

A.Meszaros: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej są uzależnione od importu energii z Federacji Rosyjskiej. Jest to sytuacja niekomfortowa, gdyż w przeszłości państwa te padały ofiarą szantażu energetycznego, dlatego należy zrobić wszystko, aby zapewnić dywersyfikację dostaw kontynuując pracę nad takimi projektami, jak gazociąg Nabucco.

A.Ticau: W przypadku negocjacji dostaw energii z partnerami zewnętrznymi, Unia Europejska musi brać pod uwagę swoje cele strategiczne.

Przedstawiceil Komisji: Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała w aspekcie zewnętrznej polityki energetycznej podejście globalne. Należy również zastanowić się jak wykorzystać istniejące mechanizmy prawne, by poprawić unijną politykę energetyczną, pamiętając o wysiłkach jakie są podejmowane przez całą Wspólnotę, na rzecz rozbudowy wewnętrznego rynku energii. Główny nacisk zostanie położony na zwiększenie wydajności energetycznej, lepsze wykorzystywanie energii odnawialnej oraz poprawę bezpieczeństwa wytwarzania energii jądrowej. Komisja zaproponuje również rozwiązanie polegające na obowiązkowej wymianie informacji, w aspekcie międzyrządowych umów dotyczących dwustronnych negocjacji, pomiędzy państwami członkowskimi a partnerami zewnętrznymi.