Nawiązywanie współpracy w zakresie polityki energetycznej z partnerami spoza UE: Podejście strategiczne dotyczące pewnych, trwałych i konkurencyjnych dostaw energii cz.II polityka energetycznaSprawozdawca J.A. Merkies w zastępstwie za E. Herzog : Silny i stabilny oraz dobrze zarządzany wewnętrzny rynek energetyczny jest bardzo ważny dla zewnętrznej polityki dotyczącej rynku energii. Unia Europejska jest uzależniona od dostaw paliw kopalnych.

Proponujemy następujące rozwiązania strukturalne:
− Opracowanie narzędzi do przepływu informacji n.t. rynku energii oraz negocjacji z państwami spoza UE.
− Tworzenie i zwiększenie konkurencyjności na rynku dostaw gazu.
− Modernizacja sieci przesyłowych i elektrowni.
− Zwiększenie i zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii atomowej.

M. Carvalho: Jednolite stanowisko EU wzmocni Europę w negocjacjach z państwami spoza UE. Należy pamiętać, że ważnym źródłem dostaw energii jest południowy Atlantyk i Ameryka południowa. Trzeba pogłębiać współpracę z państwami rozwijającymi się z tego regionu.

C. Turmes: Współpraca w dziedzinie polityki energetycznej na linii EU – Chiny jest bardzo słaba. Obecnie każde z państw z EU tworzy własną politykę energetyczną. To nie służy wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej UE w czasie negocjacji z państwami spoza UE. Obecnie UE musi polegać na dostawach takich surowców jak: ropa, gaz czy uran z krajów spoza wspólnoty UE. Nasza polityka z zakresu energii powinna być spójna z polityką klimatyczną i ochrony środowiska. Ważne jest zwiększanie
wydajności energetycznej oraz stawianie na energię odnawialną. Jeśli wygra europejska wizja polityki energetycznej to my jako UE będziemy definiowali wszystkie procesy i definicje oraz normy dotyczące polityki energetycznej.

A. Gyurk: Sytuacja poszczególnych państwa członkowskich UE jest inna, gdyż inna jest zależność od dostaw energii z Rosji. W walce z globalnym ociepleniem niezbędna jest współpraca tak dużym krajem jak Chiny. Należy pamiętać, że Europa jest także zależna od dostaw nafty o czym się zapomina. W celu usprawnienia działań należy stworzyć harmonogram i ustalić konkretne daty osiągnięcia wyznaczonych celów.

P. del Castillo Vera: Zagwarantowanie dostaw jest w interesie wszystkich państw UE. Ważne jest zapewnienie połączeń pomiędzy poszczególnymi sieciami energetycznymi. Trzeba dążyć do zmniejszenia zależności energetycznej państw członkowskich UE od państw spoza UE.

P. Toia: Powinna być stosowana wspólnotowa polityka energetyczna , żeby pokazać jednolitą strategię i siłę w rozmowach z państwami – dostawcami energii.

Przedstawiciel komisji: Wskazuje się potrzebę budowy i wzmocnienia rynku wewnętrznego oraz wymianę opinii i poglądów pomiędzy państwami członkowskimi UE w celu zwiększenia spójności w negocjacjach z państwami spoza UE.