Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.I polityka energetycznaSprawozdawca: N. Tzavela : Prosi o opinie nt projektu sprawozdania.

H. Reul: Sprawozdanie wyjaśnia wiele kwestii – konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw itp. Cel obniżenia emisji można osiągnąć na wiele sposobów. To jest w gestii krajów członkowskich. Ten dokument to uwzględnia. Kwestia np. gazu łupkowego jest otwarta – to ważne, warto się nad tym zastanowić. Są niebezpieczeństwa, ale są też możliwości, żeby je wyeliminować. Dokument jest elastyczny – to dobrze, dzięki temu będzie można osiągnąć konsensus.

K. Van Brempt: Dokument zawiera wiele elementów, ale nie mówi konkretnie co jest najważniejsze. Gdzie potrzebne są inwestycje, jakie technologie należy wspierać? Trzeba być bardziej ambitnym i konkretnym. Należy pokazać jak PE widzi cele na 2050: redukcja emisji gazów cieplarnianych, większa efektywność, czy odnawialne źródła energii. Rola sektora publicznego jest bardzo istotna. Ważne są aktywne działania i przejrzysty rynek. Sektor powinien dokonywać koordynacji. Trzeba inwestować w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii. Należy dać szanse regionalnym projektom dotyczącym energii odnawialnych. W kwestii CCS: CO2 musi być składowane rozsądnie, potrzebna jest odpowiednia technologia.

F. Hall: Branża potrzebuje pewności inwestowania. Ważne jest wykorzystanie energii odnawialnej. To generuje miejsca pracy. Udział energii odnawialnej wzrośnie do 2017 o 40%. Energia będzie pochodziła z nowych rynków, spoza OECD. Trzeba dać branży sygnał, bo ta odejdzie z UE. Efektywność energetyczna jest najprostszą metodą pozbywania się CO2. Ważne jest magazynowanie energii. W przypadku gazu technologia musi być elastyczna. Trzeba uważać na środowisko Arktyczne – tam powinien być szczególny reżim.

C. Turmes: Mapa drogowa jest bardzo ważna. Dzisiejsze decyzje będą miały wpływ na emisje w 2050 roku. Budowane dzisiaj elektrownie będą działać przez 40-50 lat. Są modele do 2030 – powinny zostać solidnie przeanalizowane. Rynek musi być elastyczny, energia z czasem będzie pozyskiwana bardziej z słońca i wiatru, niż z jądra i węgla. Trzeba się do tego dostosować.

K. Szymański: Są czynniki rynkowe, których nie da się przewidzieć. Zmiany technologiczne w dziedzinie energii są bardzo intensywne. Trzeba być elastycznym, gdyż chodzi o odległą perspektywę. Ważne by europejska polityka energetyczna była konkurencyjna. Należy uważać ze zbyt detalicznym wchodzeniem w to co będzie w 2050 roku. Decyzje podejmowane politycznie, nie ekonomicznie potrafią być bardzo kosztowne.

P. Castillo Vera: Legislacja w zakresie energii jest dość szeroka. Dokument ma duże znaczenie dla przyszłości. Trzeba zabezpieczyć dostawy energii. Ważna jest rola gazu, potrzebne są korytarze jego przesyłu, szczególnie w basenie morza Śródziemnego.