Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.II polityka energetycznaB. Marcinkiewicz: Ważny jest równomierny podział kosztów realizacji celu. Komunikat KE nie jest neutralny. Marginalizowana jest rola paliw kopalnych. Promowane jest CCS, które wciąż jest w fazie badawczej. Promowany powinien być zrównoważony rozwój wszystkich technologii energetycznych. Trzeba wykorzystywać rodzime złoża dające energię, jak węgiel, czy gaz.

A. Vidal-Quadras: Trzeba być obiektywnym, pragmatycznym i realistycznym. Część krajów ma dostęp do biomasy, część do paliw kopalnych. Należy uważać by samolubne interesy krajów nie dominowały nad interesem ogólnym. Trzeba na to patrzeć w szerokim ujęciu.

V. Prodi: Trzeba dokonać wyboru w którą stronę pójść. Ważne są inwestycje. Trzeba pomyśleć jak można je zrealizować. Może można wykorzystać Euroobligacje. Istotne by wyjść z fazy kryzysu gospodarczego. Nie można inwestować w paliwa kopalne jeżeli to mają być drogie inwestycje. Jeżeli chodzi o sieci przesyłowe ETS – potrzebna jest paneuropejska sieć. Trzeba zwiększyć możliwości przesyłowe i przechowywania energii.

J. Hibner: Ważna jest elastyczność. Istotne, by promować własne miksy energetyczne w krajach. Trzeba zwrócić uwagę na rozwój produkcji CO2 w Europie, trzeba ją obniżyć. Ważny jest rozwój technologii do wyłapywania i składowania CO2. Należy inwestować w rozwój różnych technologii związanych z paliwami kopalnymi. To daje możliwość rozwoju.  Jeżeli chodzi o obniżanie kosztów – teoretycznie można montować panele słoneczne z Chin, ale wtedy tracimy produkcje w UE, a Chiny, które nie mają limitów, produkują więcej CO2, są to tzw. emisje eksportowe.

R. Jordan Cizelj: Potrzebne są dodatkowe kalkulacje. Trzeba być neutralnym jeżeli chodzi o technologie. Potrzebne są skuteczne instrumenty rynkowe. Technologie powinny być bardziej konkurencyjne inaczej nie da się ich wspierać. Trzeba zwrócić uwagę na interakcje między różnymi politykami energetycznymi jak również między różnymi krajami.

A. Correia De Campos: Jest wiele różnych niewiadomych. Np. energia jądrowa została najpierw całkowicie odrzucona, teraz kraje członkowskie chcą do niej wracać.  Ceny gazu wzrosły 2-krotnie. W USA niekonwencjonalne źródła energii potrafiły doprowadzić do obcięcia cen gazu o 2/5. Rafinerie w krajach trzecich nie spełniają wymogów środowiskowych, trzeba uważać na rafinerie w Europie. Nie można pomijać praw konsumentów i ochrony rynków wewnętrznych.

Y. Jadot: Były ambitne plany dotyczące energii odnawialnej. Teraz wracamy w stronę łupków i energii kopalnej. Energia odnawialna generuje miejsca pracy, innowacyjny przemysł. Jesteśmy za bardzo uzależnieni od energii z zewnątrz.

L. Kolarska-Bobińska: Raport musi być otwarty na różne źródła energii, a także na nowe rozwiązania, innowacje. Trzeba zostawić możliwość wyboru. Łupki to przyszłość, nie przeszłość. Ważne by ogólną mapę drogową uzupełnić mapami dla poszczególnych krajów członkowskich. W UE jest ogromne zróżnicowanie. Jedno rozwiązanie nie zadowoli wszystkich. Wiele wartościowych wniosków z przeglądu KE nie zostało wziętych pod uwagę.

Komisja Europejska: Raport mówi o tym co będzie się działo w energetyce do 2050 roku, a nie w 2050 roku. Potrzebne są źródła konwencjonalne i odnawialne. Potrzebna jest infrastruktura i funkcjonujący wspólny rynek. Sytuacja w różnych krajach różni się od siebie. Prowadzone są różne analizy, rozważane są różne scenariusze.

Sprawozdawca: N. Tzavela : Inwestorzy muszą mieć realistyczny tekst który wskazuje kierunek. Elastyczność jest ważna, ważne są działania globalne. Inaczej będziemy musieli tworzyć etapy przejściowe. Nie można ignorować ani gazu, ani europejskich źródeł energii odnawialnej. Trzeba rozmawiać i o gazie i o ropie. Różne jest podejście gospodarcze różnych krajów. Trzeba ustalić jaka jest nasza polityka energetyczna.