Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.III polityka energetycznaSprawozdawca N. Tzavela: W obecnych czasach energetyka odgrywa olbrzymią rolę jeśli chodzi o wzrost i konkurencyjność w UE. Głównymi kierunkami działań są: poprawienie konkurencyjności przemysłu w sektorze energetycznym oraz bezpieczeństwo energetyczne, zróżnicowanie źródeł dostaw, technologie przyszłości potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Stawiane są ambitne cele dotyczące dekarbonizacji. O 80% ma spaść udział węgla w wytwarzaniu energii i o tyle samo emisja gazów cieplarnianych. Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi jest niezbędna. Mapa drogowa do roku 2050 musi być punktem odniesienia. Odnawialne źródła energii, skuteczność energetyczna i infrastruktura energetyczna to nasze cele. Ważne jest zintegrowane podejście do odnawialnych źródeł energii. Państwa członkowskie mają za cel niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne. Niezbędne jest dobre funkcjonowanie wspólnego rynku energetycznego. Trzeba uelastycznić zasoby ponieważ wzrasta udział energii ze źródeł odnawialnych. Należy połączyć odnawialne źródła energii i gaz, gdyż są to przyszłościowe rozwiązania.

H. Reul: Ważne jest rozpatrzenie różnych scenariuszy, gdyż nie mamy pewności co wydarzy się do roku 2050. Trzeba utrzymać otwartość i przejrzystość tego dokumentu. Kluczowa jest skuteczność energetyczna. Należy inwestować w modernizacje i innowacje oraz nowatorskie rozwiązania. Trzeba popierać wszystkie projekty, które potrzebują pomocy, ale jednocześnie, których realizacja oznacza mniejsze koszty dla środowiska i zużycia energii. Miks energetyczny jest dobrym pomysłem. Źródła odnawialne są ważne, ale nie jedyne. Trzeba rozwijać technologię CCS. Bez energii jądrowej nie będzie zmniejszenia emisji.

K. van Brempt: Potrzeba długofalowych celów. Trzeba zmienić politykę energetyczną. Do roku 2050 należy osiągnąć cel wykorzystania w 80 do 100% energii odnawialnych i redukcję o 80% emisji gazów cieplarnianych. Infrastruktura energetyczna jest przestarzała i trzeba ją odnowić. Połączenie energii odnawialnych i efektywności powinno być sprawą priorytetową. Energie odnawialne i gaz muszą być dystrybuowane w sposób skuteczny. Trzeba przeprowadzić analizę efektywności kosztów. Gaz łupkowy jest energią okresu przejściowego. Należy wziąć pod uwagę konsekwencje jego wydobycia dla mieszkańców i środowiska.