Plan działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią cz.V polityka energetycznaH. Weber: Nie da się osiągnąć celu zmniejszenia emisyjności, jeśli zrezygnujemy z energii atomowej. Energia ta niesie ze sobą spore ryzyko, ale nie ma energii, którą można by zastąpić energię atomową. Trzeba by wykorzystywać węgiel kamienny, gaz łupkowy i ropę naftową, czyli źródła skutkujące wzrostem emisji zanieczyszczeń, co byłoby sprzeczne z celami gospodarki niskoemisyjnej. Trzeba inwestować w III generację elektrowni atomowych, ale również w technologię demontażu i składowania odpadów atomowych.

J. Merkies: W roku 2050 Świat będzie potrzebował więcej energii. Będą potrzebne paliwa kopalne i odnawialne źródła energii. Należy lepiej wykorzystywać kogenerację. Trzeba się też kierować w stronę mikro źródeł energii, czyli lokalnych źródeł.

E. Herczog: W roku 2050 w różnych rejonach UE pojawią się zupełnie inne rozwiązania energetyczne niż obecnie obserwowane. Przewidywany jest 40% wzrost kosztów wydatków na energię. Zwiększenie cen CO2 może pomóc w osiągnięciu naszych celów. Europejczycy muszą mieć dostęp do energii w rozsądnych cenach.

R.Helmer: Zawsze gdy wspomina się energię jądrową mówi się o niej w kwestiach bezpieczeństwa. Nikt nie zwraca uwagi na śmiertelność w innych typach energii. Energia jądrowa jest o wiele bezpieczniejsza. Energia ze źródeł odnawialnych jest nieprzewidywalna i bardzo nietrwała, a za tym nie jest energią bezpieczną. W UE nie mamy potencjału by magazynować energię ze źródeł odnawialnych. Taką energię trzeba wspomagać energią gazową.

Komisja Europejska: Wszystkie zaproponowane sugestie zostały uwzględnione w sprawozdaniu. Mapa drogowa ma za zadanie zagwarantowanie większej przejrzystości dla rządów i podmiotów gospodarczych. Najważniejsze jest zachowanie trzech celów: polityki energetycznej, zrównoważonego charakteru i bezpieczeństwa dostaw oraz przewidywalności. W mapie drogowej niskoemisyjnej gospodarki założyliśmy, iż UE nie będzie na tym polu działała sama. Wszystkie źródła energii są istotne. Trzeba ustanowić ramy i cele na rok 2030.

A. Meszaros: Projekt ITER powinien być uwzględniony w tym dokumencie.

N. Tzavela: Trzeba opracować ogólną mapę drogową dot. energetyki pod adresem rynku, państw członkowskich i obywateli.