Priorytety infrastruktury energetycznej na rok 2020 i w dalszej perspektywie polityka energetycznaPriorytety infrastruktury energetycznej na rok 2020 i w dalszej perspektywie

F. Sosa Wagner: Do sprawozdania złożonych zostało 600 poprawek. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby wypracować poprawki kompromisowe zadowalające wszystkich. Europa jest w trudnej sytuacji pod kątem energii, gdyż jest w pełni uzależniona od krajów trzecich – część krajów członkowskich można nazwać zakładnikami, gdyż są uzależnione od jednego kraju. Zapotrzebowanie na energię musi zostać odzwierciedlone w infrastrukturze. Nie można działać w izolacji. Należy określić rzeczywiste potrzeby i zdefiniować popyt. Do polityki efektywności energetycznej należy dostosować politykę zapotrzebowania na energię. Wiele uwagi poświęcono kwestii kryteriów wyboru, przy definiowaniu priorytetów infrastruktury. Poprawki pomagają wyjaśnić pewne nieścisłości i niejasności. Priorytetowe kwestie to wyspy energetyczne, wąskie gardła, efektywność energetyczna, etc. Niezwykle istotne są poprawki mówiące o konkretnych projektach i konkretnych regionów.

A. Valean: W kwestii kryteriów wyboru projektów niezwykle istotny jest wspólny interes europejski. Państwa członkowskie nie będą mogły osiągnąć odpowiedniego finansowania bez projektów takich jak obligacje projektowe.

N. Tzavela: Testy ekstremalnych obciążeń mogłyby też być przeprowadzane w przypadku sieci energetycznych. Jeśli chodzi o zagrożenie trzęsieniami ziemi, to powinien zostać ujęty zakaz budowy elektrowni na terenach sejsmicznych.

R. Butikofer: Nie wydaje się nam czy CCS, gaz łupkowy i gaz z niekonwencjonalnych źródeł powinien być ujęty w horyzoncie czasowym do 2020r. M. Carvalho: Na półwyspie iberyjskim jest 7 terminali LNG i istnieje możliwość transportu gazu przez Pireneje, wydaje się więc, iż jest to istotny element w infrastrukturze.

KE: Zgodziliśmy się, co do dużych korytarzy. Musimy się przyjrzeć projektom biorąc pod uwagę dywersyfikację dostaw, inteligentne sieci, odnawialne źródła. Kryteria wyboru muszą wyłonić priorytety. Procedurę wydawania pozwoleń należy usprawnić. Powinny istnieć procedury transgraniczne i system jednego okienka. Istnieją wciąż obszary, na których rynek jest niesprawny i należy się tym zająć. Instrument finansowania poprzez obligacje jest bardzo dobry