Propozycje zmian europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej Polityka energetycznaPropozycje zmian europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej

Van Brempt: wykorzystanie niewykorzystanych funduszy na inwestycje w projekty energetyczne zostanie głównie przekazane na inwestycje w infrastrukturę gazową i elektryczną, energię wiatrową, CCS. PE nalegał, aby fundusze były udostępniane dla projektów związanych z energowydajnością i energią odnawialną. Jesteśmy partnerem KE i chcemy jak najszybciej przyjąć to rozporządzenie. Nasze stanowisko powinno zostać uwzględnione w jak największym stopniu. Pozostałe fundusze muszą zostać wykorzystane jak najefektywniej na energię odnawialną i oszczędność energetyczną. Projekty powinny być szybko realizowane przez lokalne władze.

Cancian: musimy doprowadzić do pewnych projektów, które będą przede wszystkim szybkie. Ważny jest rozwój polityki energetycznej, skuteczność i alternatywna energia. Skuteczność energetyczna ważna jest przede wszystkim w miastach. Musimy spróbować wypracować więcej projektów. Nie zniechęcajmy najbardziej odważnych krajów. Musimy zbudować fundusz, który poprzez inicjatywy finansowe mógłby powiększyć środki.