Przesłuchanie na temat „Jaka etykieta energetyczna dla Europy?” polityka energetycznaSprawozdawca: Anni Podimata (S-D) – Przesłuchanie na temat „Jaka etykieta energetyczna dla Europy?”

Badania nad nowymi etykietami energetycznymi wynikają z faktu, iż dziś większość produktów osiąga najwyższe klasy energetyczne i istnieje potrzeba stworzenia nowych norm oznakowania. Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za produkty najwyższych klas energetycznych. Wszystkie państwa muszą podjąć działania w formie upustów, zniżek,rabatów, na droższe, ale bardziej wydajne energetycznie produkty. Sektor publiczny powinien być przykładem i nie zamawiać produktów, które nie są w najwyższej klasie energetycznej.

Wśród konsumentów została przeprowadzona analiza na temat czytelności etykiety energetycznej. Pod uwagę brane były 3 rodzaje etykiet:

• klasa A-G z rewaloryzacją

• klasa A+

• klasa A-x

Etykieta musi być jasna i zrozumiała dla konsumenta, ma ona przekazywać informacje, abymógł on podjąć inteligentną decyzję. Liczba klas na etykiecie nie powinna przekraczać 7stopni, gdyż zazwyczaj najniższe klasy pozostawałyby po pewnym czasie puste.