Sympozjum energetyczne grupy EPP Debata II: Rola różnych form produkcji energii polityka energetycznaDebata II: Rola różnych form produkcji energii

G. Lalis Rola różnych form energii zależy od mixu energetycznego, który leży w gestii państw członkowskich. Nie ma jednego słusznego rozwiązania dla wszystkich. Wiele zależy od dostępnych zasobów energetycznych i położenia geograficznego regionów. Energetyczna mapa drogowa 2050 w znacznym stopniu zależy od scenariuszy i stosowanego modelu. Należy rozważać różne scenariusze oraz korzyści i koszty z nich płynące. Zapotrzebowanie na energię w 27 państwach członkowskich zmienia się w stronę większego udziału gazu, energii odnawialnej i jądrowej. Generowanie energii elektrycznej w UE w rozbiciu na paliwa wygląda następująco. Wzrósł udział gazu (kosztem węgla), a energia ze źródeł odnawialnych rosną stabilnie. Jeśli chodzi o węgiel to surowiec ten dobry pod względem jego bezpieczeństwa dostaw, a wykorzystywać go można również w świetle projektów typu CCS. Udział różnych źródeł energii po Fukushimie może się zmienić. Udział węgla będzie jednak wciąż malał. CCS w generowaniu energii to de facto jedyna sposobność zachowania paliw stałych w dobie czystych energii. Koszty źródeł odnawialnych będą się zmniejszać. Jeśli chodzi o transport samochodowy, to dojdzie do elektryfikacji. Ropa stosowana będzie w samochodach ciężarowych. Co do energii jądrowej, to zmieni ona całkowicie mix energetyczny po Fukushimie. Obecnie istnieją 143 czynne elektrownie w państwach członkowskich i produkują one 8% energii elektrycznej w UE. Planuje się, że w przyszłości aż 24% energii będzie pochodziło z sektora jądrowego, co może się jednak zmienić po wypadkach w Japonii. Przyszła rola gazu zależeć będzie głównie od prowadzonej polityki i jego cen na rynku. Dzisiaj udział gazu to 25,5% w koszyku energetycznym UE i 24% w generowaniu energii elektrycznej, co jest znaczącym wzrostem. Elektrownie bazujące na gazie są tanie i szybkie w budowie i prawdopodobnie jest to główny czynnik tego wzrostu. Gaz może się okazać idealnym rozwiązaniem na średniookresowe planowanie (lata 2020-2030) i będzie on, wraz z CCS, odgrywał dużą rolę w ograniczeniu emisji CO2. Gaz będzie również pełnił ważną rolę w bilansowaniu źródeł odnawialnych w systemie. Jeśli chodzi o zewnętrzną politykę energetyczną, KE przedstawi raport w tej sprawie. W dyskusjach z krajami trzecimi powinniśmy wypowiadać się jednym głosem. KE ma mandat do negocjacji, nie ma prawa do zawierania umów handlowych, jednak może pewne kwestie rozwiązywać.

Pilar del Castillo, koordynator EPP komisji ITRE Zintegrowanie rynków energetycznych i rozwijanie infrastruktury energetycznej są konieczne, aby więcej państw mogło brać udział w prowadzonych przedsięwzięciach. Jeśli chodzi o stanowisko w sprawie odrzucenia pewnych źródeł energii to musimy być bardzo ostrożni podejmując decyzję o ich całkowitym odrzuceniu. Reaktory IV generacji nie mają nic wspólnego z reaktorami starej generacji i nie można zapominać o korzyściach, jakie niesie energetyka jądrowa. Należy być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o kolejne projekty. Trzeba pamiętać o potencjale energii jądrowej i o wszystkich zmianach zachodzących w tej dziedzinie. Trzeba mieć także na uwadze mającą miejsce recesję. Bezpieczeństwo dostaw, zmniejszenie zależności od krajów trzecich, znaczenie infrastruktury – w tym zakresie w UE są jasne wspólne cele.

Wnioski: Minister Kaliski Podkreślone zostały bardzo istotne i ważne elementy: wspólny rynek, brak połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi i trudna współpracę z organizacjami ekologicznymi. Dodać należy jeszcze jeden element, a mianowicie wspólną politykę zewnętrzną, która będzie jednym z priorytetów Prezydencji Polskiej. Zdolność do mówienia jednym głosem do państw, z których importowane są surowce, będzie możliwe łatwiejsze wynegocjowanie kwestii finansowych. 99% zasobów Polski to węgiel kamienny i brunatny. Pojawiają się jednak szanse poszukiwania i eksploatacji nowych źródeł, które mogą zmienić rynek gazu zarówno w Polsce jak i w krajach sąsiadujących.