Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE cz.II polityka energetycznaY. Jadot: Trzeba kłaść duży nacisk na sieci inteligentne. Ważna jest sprawa wydajności energetycznej. Hierarchia projektów daje podział 2/3 dla projektów elektrycznych i 1/3 dla gazu co pokazuje, że trzeba bardziej wspierać projekty elektryczne. Tekst nad, którym pracujemy powinien dotyczyć energii odnawialnej, integracji wspólnego rynku energetycznego oraz bezpieczeństwa dostaw. Kwestia CCS jest mniej znaczącą i nie ma  w terminie do 2020 perspektyw komercyjnych. Ważna jest przejrzystość wyboru projektów. Należy powiększyć i rozszerzyć grupy regionalne, aby uwzględnić wszystkie zainteresowane strony. Niezmiernie ważna jest analiza kosztów i korzyści. Nie można przeciwstawiać sobie celów środowiskowych i infrastrukturalnych. Podejście do tych tematów musi być spójne.

F. Sosa Wagner: Trzeba wzmocnić planowanie infrastruktury energetycznej na poziomie europejskim i wyjść poza narodowe plany infrastruktury energetycznej. Należy wzmocnić kompetencje KE w tym względzie. Ważne jest ustalenie w jaki sposób w grupach regionalnych mają być podejmowane decyzje. Infrastruktura transgraniczna ma centralne znaczenie, ale nie należy zapominać o infrastrukturze lokalnej. Projekty krajowe też mają znaczenie. Należy zadbać o spójność naszych działań tj. polityka klimatyczna, przemysłowa oraz ekologiczna. Jest to niezbędne do realizacji naszych europejskich celów. Potrzeba większej wydajności energetycznej. Procedura udzielania zezwoleń powinna być skrócona do 2 lat.

A. Gyurk: Podstawowym krokiem powinno być lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a dopiero później tworzenie nowej. Można na tym zaoszczędzić wiele środków przeznaczonych na kosztowny i niepotrzebny rozwój. Szczególnie jest to ważne w dobie kryzysu w UE. Niezmiernie ważne są kryteria wyboru i analiza projektów to zagwarantuje wybór i realizację najbardziej potrzebnych inwestycji. Inwestycje, które mają charakter unijny trafiają ex post do planów rozwoju sieci. Pojawia się pytanie kto ma realizować te projekty i dokonać ich analizy kosztów i zysków.