Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE cz.III polityka energetycznaK. van Brempt: Nasze działania mają za cel stworzenie jednolitego rynku. Rządy UE odgrywają znaczącą role w kształtowaniu tej polityki. Potrzeba jednak regulacji gwarantującej cele dla konsumentów. Chcemy zadbać o to by w większym stopniu korzystać z energii ze źródeł odnawialnych. Do tego jest potrzebna odpowiednia sieć. Sieć elektryczna też musi być dostosowana do wymogów. W przyszłości nasze źródła energii muszą znajdować się lokalnie tak samo jak sieci do, których mamy dostarczać energię ze źródeł odnawialnych.

P. del Castillo Vera: Czasami propozycje realizacji projektów przez dwa graniczące kraje bardzo się różnią. Trzeba stworzyć ramy referencyjne, które służyłyby jako punkty odniesienia w przypadku projektów transgranicznych. Definicja grup regionalnych jest dużym problemem. Kraje wchodzące w skład takiej grupy miałyby dostęp do uczestnictwa w wielu projektach. Sieci inteligentne są niesłychanie ważne. Trzeba uściślić ich definicję oraz wiedzieć jakie kryteria będą obowiązywały dla tych sieci, a rola tych sieci na rynkach międzynarodowych jest ważna.

F.Hall: Efektywność energetyczna musi zostać poprawiona o 20% do 2020 roku co przyniesie oszczędności w wysokości 6 mld € rocznie. Trzeba inwestować w infrastrukturę. Decarbonizacja oznacza, że w takich sferach jak transport czy ogrzewanie będziemy bardziej uzależnieni od energii elektrycznej. Dlatego na energię elektryczną trzeba przeznaczyć więcej środków. Program CCS jest w fazie projektowej i nie będzie wykorzystywany komercyjne do 2020. Ważna jest szersza analiza kosztów i korzyści. Czasami drobne działanie może poprawić szanse na to jak dany projekt jest akceptowany społecznie. Trzeba zastosować podejście technologicznie neutralne.

A. Vidal Quadras: Europejski rynek energetyczny nie może istnieć bez fizycznej części infrastruktury. W UE są rządy, które nie chcą wdrażać ustawodawstwa energetycznego. Trzeba zadbać, aby infrastruktura UE nie została zagrożona. Proces wyboru projektów musi być bardziej przejrzysty. Grupy regionalne musza realizować projekty, które zostały już przyjęte. Ważny jest aspekt dwukierunkowego transportu energii. Magazynowanie energii elektrycznej nie powinno być zostawione tylko operatorom sieci.