Wizyta komisarza ds. energii Günthera Oettingera dotycząca zorganizowanego dialogu między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską cz.I polityka energetycznaKomisarz G. Oettinger: Obecnie odbywają się posiedzenia dotyczące wydajności energetycznej oraz naszej polityki energetycznej. EU musi mówić jednym głosem w sektorze energetycznym w rozmowach z całym światem. Zadanie UE musi być lepiej słyszalne poza UE. Ważne są wiążące środki na wydajność energetyczną. Porozumienie będzie możliwe dopiero w czerwcu. Prowadzone są negocjacje merytoryczne dotyczące ropy i gazu. Kraje wspólnoty nie chcą dyrektywy i wolą rozporządzenie, które da im więcej swobody. CSS jest dobrą technologią i trzeba działać na jego rzecz. Obecnie CSS nie radzi sobie dobrze co jest spowodowane przez wysokie ceny za emisję. Prowadzone są prace nad poprawą zabezpieczeń na wypadek katastrof w elektrowniach atomowych. Istnieje potrzeba stworzenia lepszych przepisów. Trwają debaty nt. mapy drogowej dla energetyki do roku 2020. Trzeba się zastanowić jak aktywować handel emisjami. Obecnie są też prowadzone prace nad budżetem, tak aby uzyskać 1 – 1,5 mld € na finansowanie infrastruktury gazowej i elektrycznej. Trzeba opracować wspólne rozwiązania dotyczące standaryzacji, inteligentnych liczników oraz sieci.

P. del Castillo Vera: Infrastruktura telekomunikacyjna i energetyczna są bardzo ważne. Trzeba przeprowadzić procedurę legislacyjną tak, żeby dać impuls tym projektom.

E. Herczog: Trzeba jak najszybciej przejść do działania. Ważna jest polityka skuteczności i oszczędności energetycznych. Europejska Strategia energetyczna powinna jak najszybciej zostać przyjęta. Solidarność jest kluczem do skuteczności energetycznej. Ważne są testy warunków skrajnych gdyż bezpieczeństwo jest priorytetowe. Odmowa finansowania przez państwa członkowskie projektów międzynarodowych może zniweczyć szansę ich rozwoju. Trzeba kłaść duży nacisk na badania energetyczne.

F.Hall: Bardzo ważne jest przeprowadzenie szczegółowych testów warunków skrajnych dla pracy reaktorów. Europejskie ustawodawstwo musi zapewnić większe bezpieczeństwo reaktorów.

R. Harms: Trzeba ustalić co dokładnie ma zostać wyjaśnione w testach warunków skrajnych. Warto stworzyć w UE wiążące standardy bezpieczeństwa dotyczące energetyki. Należy się zastanowić jak postępowalibyśmy w UE gdyby w Europie wydarzyła się taka katastrofa jak w Fukushimie. Ważne są analizy takiego „czarnego scenariusza” i to czy jesteśmy na niego przygotowani.