Wizyta komisarza ds. energii Günthera Oettingera dotycząca zorganizowanego dialogu między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską cz.II polityka energetycznaR. Helmer: Wydobycie gazu i ropy z nowych złóż mogą wstrzymać problemy dyplomatyczne z Turcją.

F. Sosa Wagner: Trzeba odpowiednio informować obywateli o polityce energetycznej.

J. Creutzmann: Trzeba przeprowadzić analizy czy można w UE zrobić sieć energetyczną wschód-zachód wykorzystującą energię wiatrową. Polityka energetyczna musi być prowadzona na skalę europejską.

H. Reul: Niezmiernie ważny jest test warunków skrajnych. Do lepszego hadlu emisjami może się przyczynić zmiana cen wprowadzona przez KE. Obecnie koszty emisji są bardzo wysokie.

Z. Balcytis: W celu poprawy działania Connecting Europe System potrzebna jest lepsza współpraca pomiędzy instytucjami. Sektor prywatny musi się włączać w finansowanie. Kwestia finansowania może wpływać na decyzje polityczne.

L. Kolarska – Bobińska: Kiedy powstanie raport dotyczący polityki energetycznej. Czy w raporcie będą informacje nt. nierealizowania wymogów przez kraje członkowskie? Czy pieniądze na politykę spójności dla krajów rozwijających się nie będą obcięte kosztem Conecting Europe?

Komisarz G. Oettinger: Program Connecting Europe jest ważny dla sektorów tj. transport i energetyka. Wymaga on jednak transgraniczności. Pojawia się pytanie kto powinien inwestować w sieci energetyczne, a kto być ich właścicielem. Przepisy w tej sprawie musza być konkretne i szczegółowe. Wzrost i rozwój jest wstrzymywany przez coraz większa recesję. Potrzebne są zmiany bo UE przestaje się rozwijać. Ważne są inwestycje w przyszłość – w infrastrukturę. Polska rozwija się dobrze i poradzi sobie z kryzysem. Olbrzymim balastem jest 600 mld € zadłużenia. Problemem dla branży aluminiowej w UE są wysokie ceny energii elektrycznej. Wzrost cen energii spowoduje, iż branże takie jak aluminiowa, stalowa, miedziowa, cementowa czy papiernicza nie będą w stanie funkcjonować. W USA koszty produkcji gazu są o 20% niższe niż w UE. Ważnym tematem jest zapewnienie dostaw gazu z Turcji i Cypru do Europy kontynentalnej. Awaria w Fukushimie jest wielkim zagrożeniem. Test warunków skrajnych musi być przeprowadzony bardzo rzetelnie. Trzeba przeanalizować wszystkie scenariusze, także katastrofy lotniczej na terenie elektrowni atomowej. Trwają prace w kwestiach ochrony środowiska i klimatu.