Wizyta komisarza ds. energii Gunthera Oettingera cz I polityka energetycznaWizyta komisarza ds. energii Gunthera Oettingera cz I

KE skupia się dziś na kilku kluczowych projektach jak np. Nabucco. Najważniejsze kwestie to strategia EU2020, oraz mapa drogowa 2050. Kwestią priorytetową pozostaje gaz. Główne cele na tym polu to solidarność i zmniejszenie zależności. Musimy w tym kierunku konkretnie pracować. Do solidarności może doprowadzić tylko rozbudowa naszej infrastruktury. Urządzenia off-shore nie będą mogły być wykorzystane bez rozbudowy infrastruktury sieciowej. Włączyć w to muszą się przede wszystkim właściciele sieci, przedsiębiorstwa a także urzędy kontrolujące. Zachętą może być uzupełniające współfinansowania. Potrzebny jest także dalszy rozwój partnerstwa z krajami produkującymi energię, czego Nabucco jest dobrym przykładem – zwracam się tu do posłów krajów, przez które ma przebiegać ten rurociąg, aby wspierać ten projekt, aby można było zacząć działania jeszcze w tym roku. Nord Stream jest ważny, ale Nabucco w równym stopniu zapewni dywersyfikacją dostawców i otworzy nam nowe drogi. Potrzeba nam spójnej i efektywnej polityki energetycznej. Potrzebne są działania zarówno na skalę regionalną jak i lokalną.

Polityka energetyczna musi przejść europeizację. Nord Stream w swojej historii nie był aż tak europejskim projektem. Obecnie niesie on jednak korzyści dla wszystkich. W kwestii Nabucco działamy codziennie, aby doprowadzić do rozpoczęcia budowy. Podczas wizyty w Turkmenistanie ustalono, iż jest on gotów podjąć długofalowe umowy i sprzedawać rocznie 10mld m3 . Konsorcjum, które pracuje w Azerbejdżanie skłonne jest zainwestować 20mld euro w odwierty. Problemem jest jednak transport gazu do Baku. Preferują tam transport gazu statkami, co jest znacznie podnosi koszty niż transport gazociągiem. Baku, mimo sprzeciwu Rosji, skłonne jest eksportować 15-17mld m3 , jednak chce podjęcia decyzji jeszcze w tym roku. Europa musi działać, aby ten gaz nie pojechał do Chin, tylko do Unii. Przepływ przez Gruzję jest kolejnym wrażliwym punktem. Negocjacje z Turcją idą w dobrym kierunku. Jednak postawą jest to, żeby państwa członkowskie (również Austria) wyraziły zgodę na budowę tego projektu i ją utrzymały. Dla europejskiej infrastruktury Nabucco jest niezwykle istotne. Niepewna sytuacja na rynku gazu, mniejszy popyt niż prognozowany przed 3 laty oraz nowe pokłady gazu pokazują jak zmienia się znaczenie gazociągów i centralnych dostaw. Płynny gaz może stać się dodatkowym źródło energii. Niezwykle ważny jest także projekt regulacji dla ostatecznego składowania odpadów radioaktywnych. Przyjęta już została w pierwszym etapie dyrektywa dotycząca tego rodzaju odpadów. Chcemy wyznaczyć kilka priorytetów. Zrównoważony system energetyczny do roku 2050 jest naszym celem i należy szybko zdefiniować środki do jego osiągnięcia. Jednym z naszych priorytetów jest również osiągnięcie miksu energetycznego, który uwzględni wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Miejsce tam ma też energia atomowa. Węgiel wciąż będzie odgrywać rolę na świecie zwłaszcza w państwach takich jak Chiny, USA, Rosja, Polska i Niemcy i dlatego też energia pozyskiwana z węgla powinna mieć swoją rolę w miksie energetycznym, co oznacza CCS. Trzeba tutaj zająć solidarne stanowisko. Chcemy zaproponować pakiet infrastrukturalny i wyznaczyć priorytety dla rozwoju infrastruktury energetycznej na najbliższe 10 lat. Wydany zostanie Komunikat Komisji o instrumentach regulacyjnych i finansowych.

Powstać musi nowa europejska strategia na temat skutecznego wykorzystania energii, której głównymi celami jest skuteczne wykorzystanie energii, jako element europejskiej polityki energetycznej. Efektywność energetyczna budynków to ogromny potencjał oszczędności. Jeśli chodzi o kwestię Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze, to ewidentnie UE nie siedziała przy odpowiednich stolikach, gdy podejmowano decyzje. Dziś Amerykanie muszą zadać sobie pytanie czy katastrofa w meksyku nie jest końcem energetyki opartej na ropie. Ubóstwo energetyczne to kolejna ważna kwestia. Rząd belgijski ma nam poddać ten temat, jako priorytetowy dla swojej prezydencji.