Wydajność i efektywność energetyczna cz I polityka energetycznaWydajność i efektywność energetyczna cz I

Temat efektywności energetycznej ma coraz większe znaczenie. Istnieje nowy plan działania w polityce budynkowej. Są to konkretne, wiążące negocjacje w odniesieniu do budynków publicznych (szkoły, uniwersytety, szpitale, kliniki, ratusze, przedszkola, koszary) to 12% wszystkich budynków UE. Wskaźnik remontów musi być lepszy. W tej chwili wynosi 1, 2 %, ma wynosić 3% w przyszłości w odniesieniu do wydajności energetycznej. Sektor przemysłowy przywiązuje dużą uwagę do efektywności energetycznej. Konieczne jest zobowiązanie dużych przedsiębiorstw do przeprowadzania audytu energetycznego. Należy wprowadzić odpowiedni schemat zarządzania efektywnością energetyczną i konkretne działania. Priorytetem są inteligentne sieci energetyczne (np. inteligentne liczniki). Potrzebne jest wzbogacenie istniejącej architektury sieciowej, inteligentne sieci, liczniki wykorzystując własne, istniejące systemy technologiczne. Należy opracować wspólne normy i standardy europejskie. Ważna jest gwarancja ochrony bazy danych klientów. Należy stworzyć odpowiednie bodźce dla:

- wprowadzania inteligentnych liczników,

- działania prokonsumenckie,

- wspieranie innowacji w obszarze systemów technologicznych na płaszczyźnie europejskiej.

Konieczna jest inicjatywa w przygotowaniu inteligentnych miast, wspólnot. Przygotowywany jest program który uwzględni kwestię efektywności transportu w polityce energetycznej.

 Arsenis Kriton Należy wprowadzić podatek jądrowy. Energia jądrowa posiada ukryte koszty w porównaniu do innych źródeł tj. gospodarka odpadami jądrowymi, ryzyko zagrożenia związanymi z wypadkami jądrowymi. Należy rozważyć dyskusje dotyczącą koordynowania podatku jądrowego.

 Davies Chris Ważna jest kwestia magazynowania węgla. Niezbędne są mechanizmy wspierania inwestycji środowiskowych. Konieczna jest strategia niskowęglowa, gdzie prym musi wieść

 Generalna Dyrekcja ds. Energii a nie GD ds. Środowiska. Morkunaite-Mikuleniene Radvilė Należy współpracować z państwami sąsiednimi. Niezbędne są spotkania dwustronne. Ważne są wyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa w krajach trzecich. Zakaz importu energii, w przypadku nie stosowania wymogów bezpieczeństwa.