Wydajność i efektywność energetyczna cz II polityka energetycznaPargneaux Gilles Stres testy powinny być prowadzone niezależnie od kraju czy przemysłu jądrowego. Konieczne jest rozwijanie energii odnawialnych w polityce energetycznej. Obywatele domagają się odejścia od energii jądrowej.Lepage Corine Niezbędna jest zmiana perspektywy energetycznej do roku 2050. Należy zrewidować cele i finansowanie. Ogromne koszty przeznacza się na energię jądrową a nie na energię ze źródeł odnawialnych (stosunek 5/1).

Günther Oettinger Konieczne jest finansowanie skutecznego wykorzystania energii. Największy obszar to budynki. Niezbędne jest zainwestowanie środków prywatnych i publicznych. Dom jednorodzinny mający 140 m², zbudowany w latach 60, jeśli ma być skutecznie, w całości, odnowiony, z zastosowaniem najnowszych technologii grzewczych, wymaga 60 – 70 tyś. euro (500 euro/ m²). To dobrze zainwestowane pieniądze, w perspektywie 20-30 letniej. Opłaca się to w kwestii kosztów energii. To samo dotyczy organów publicznych. W budżetach trzeba przewidzieć koszty na wszystkich płaszczyznach (gminnej, regionalnej, państw członkowskich, europejskiej). Fundusze regionalne, strukturalne i fundusze spójności juz teraz mogą być wykorzystywane na odnawianie budynków pod kątem efektywności energetycznej. Istotne jest lepsze wykorzystanie energii. Władze lokalne muszą traktować ten temat priorytetowo. Nie chodzi o właściwe wykorzystanie środków, tylko przeznaczenie ich na inne cele. System ETS musi być kontynuowany. Jest to ważny instrument europejski. Brak jest możliwości przekonania partnerów do światowego systemu ETS. System musi funkcjonować tak, aby żadna gałąź gospodarki, nie musiała przenosić swojej działalności poza Europę. Nie będzie wtedy możliwości skutecznego działania na rzecz ochrony środowiska. Nastąpi spadek produkcji i miejsc pracy. Kontynuowanie systemu ETS w sposób elastyczny by żaden znaczący pracodawca nie musiał opuścić Europy. Konieczne są działania na rzecz:

-ochrony środowiska,

- zagwarantowania miejsc pracy,

- wartości dodanej,

-produkcji.