Wyliczenie priorytetów dot. rynku energii polityka energetycznaWizyta Gunthera Oettingera, komisarza ds. energii, w celu przedyskutowania ostatnich propozycji Komisji dotyczących energii oraz rady ds. energii obradującej dnia 2 grudnia 2010r.

Wdrażanie zasad wspólnego rynku jest priorytetem w strategii na rzecz energii i pakietu strukturalnego. W zeszłym tygodniu odbyły się konsultacje z rządem Polski w sprawie kontraktu Jamalskiego.

Komunikat priorytetów celi do roku 2020:

1) oszczędzanie energii – osiągnąć cele 2020, zapewnić większy potencjał wydajności. W marcu następnego roku ogłosimy pełną strategie energetyczną i oczekujemy sprawozdania Parlamentu.

2) rozwój sieci energetycznej

3) bezpieczeństwo dostaw i przystępność cen

4) konkurencja z innymi regionami, utrzymanie i wzmocnienie pozycji na rynku poprzez rozwój, badania naukowe i innowacje.

5) jednolita polityka rynku

9 7 procent środków przeznaczone na ożywienie koniunktury zostały wykorzystane.

Najbliższe zadania: zwiększyć inwestycje w infrastrukturę, usunąć wąskie gardła, ulepszyć i przyśpieszyć obowiązujące obecnie procedury.

Ważne są dla nas kraje członkowskie, ale również państwa partnerskie tj. Norwegia, Chorwacja, Szwajcaria, Ukraina. W Kijowie odbyły się pierwsze rozmowy. Rosja jest dla nas koniecznym i logicznym partnerem w zakresie zarówno energii infrastrukturalnej jak i wspólnoty energetycznej. Na rozbudowę sieci gazu w przyszłości wydamy około 200mld euro. Większość z tych pieniędzy będzie przeznaczona na inwestycję prywatne, współfinansowane ze środków UE. Nie mamy zamiaru opóźniać czy blokować projektu South Stream, jest on niezwykle cenny, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł, co podniesie wydajność. Chcemy forsować projekt Nabucco w zakresie europejskim. Austria jest gotowa do przyjęcia projektu. Azerbejdżan nadal jest gotowy do dostaw.

Barroso na początku roku ma udzielić poparcia politycznego w Europie. Trzeba rozpocząć dialogi dotyczące:

1) bilansu wspólnego rynku

2) infrastruktury energetycznej

3) wspólnej polityki energetycznej wobec państw trzecich

4) badań naukowych

5) wydajności energetycznej

Widać postęp harmonizacji źródeł odnawialnych w niektórych krajach, teraz trzeba rozprzestrzenić to na poziom europejski. Potrzebujemy również debaty na temat zasad harmonizacji. Mamy grupę zadaniową, która zajmuje się programem inteligentnych sieci. Odpowiedzi na tematy tj. standardy techniczne, komunikacja, informacja, inteligentne miasta będą na wiosnę. Zadbać, aby prąd hiszpański z prądem francuskim był prądem europejskim. Cele 2020 mogą być wykorzystane bardziej elastycznie (jeżeli chodzi o ograniczenia CO2 itp.), narazie jesteśmy na początku, ale chcemy przyśpieszyć działania dotyczące jednakowych celi, zaufania, kontroli, co pozwoli uzyskać nam większą skuteczność. Musimy zwrócić uwagę na fakt czy naszym zadaniem jest obniżyć zużytą energię, czy efektowniej użyć energię? Rozpoczynamy również Eco Design i odpowiednie etykietowanie materiałów w odpowiednich sektorach. Jestem otwarty na euroobligacje i jestem za sensownym wykorzystaniem tych środków, ale jest to kwestia polityki finansowej nie energetycznej Wymiana poglądów z Marią Damanaki (komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa)